Rheolau'r Ffordd Fawr (Welsh Highway Code)

Online Shop | DVSA - Driving Test books | Highway Codes & Other Essentials |  Rheolau'r Ffordd Fawr (Welsh Highway Code)

Rheolau'r Ffordd Fawr - rhifyn newydd 2015

Free UK delivery on Rheolau'r Ffordd Fawr - rhifyn newydd 2015

In Paperback Format
Rheolau'r Ffordd Fawr - rhifyn newydd 2015

£2.50
ISBN
9780115533419
Author
Yr Adran Drafnidiaeth (DfT)/Asiantaeth Safonau Gyrwyr a Cherbydau
Published by
TSO (The Stationery Office)
Edition
2015
Format
Paperback
Extent
152 pages
Dimensions
112 x 210 mm
Language
Cymraeg / Welsh

Cadwch yn ddiogel, gwenwch yn si?r eich bod yn ymwybodol o reolau diweddaraf y ffordd, ac osgoi cosbau a dirwyon trwy gael eich copi o'r rhifyn newydd hwn o Reolau'r Ffordd Fawr.

Mae'r prawf gyrru yn cyrraedd ei 80fed pen-blwydd yn 2015, ac mae'r rhifyn coffaol hwn o Reolau'r Ffordd Fawr yn ddathliad o'r garreg filltir honno yn niogelwch ffyrdd Prydain.

Wedi ei ddiweddaru ar gyfer 2015, mae Rheolau'r Ffordd Fawr yn waith darllen allweddol ar gyfer defnyddwyr ffyrdd yng Nghymru, Lloegr a'r Alban, gan ddarparu'r rheolau diweddaraf ar gyfer y ffyrdd ac arwyddion traffig. Mae gan bob defnyddiwr ffordd gyfrifoldeb i gadw ei wybodaeth yn gyfredol, felly gwnewch yn si?r eich bod yn gwneud hynny gyda'r rhifyn diweddaraf o'r canllaw cyfeirio defnyddiol hwn.

Pob dydd, ar gyfartaledd, mae pump o bobl yn cael eu lladd a 60 o bobl yn cael eu hanafu'n ddifrifol ar ein ffyrdd. Os ydym am leihau'r ffigurau hyn, mae'n allweddol bod pob defnyddiwr ffordd - gyrwyr, beicwyr modur, beicwyr, marchogwyr a cherddwyr - yn gyfarwydd â'r holl reolau yn Rheolau'r Ffordd Fawr.

Mae'r rhifyn 2015 hwn yn cynnwys y cyfreithiau yfed a gyrru newydd, newidiadau i gyfyngiadau cyflymder cerbydau nwyddau trwm ar ffyrdd sengl a deuol yng Nghymru a Lloegr, terfynau yfed a gyrru newydd yn yr Alban a newidiadau cyffredinol i reolau.

Mae Rheolau'r Ffordd Fawr ar gael ar unrhyw ffurf y gallech ddychmygu, ac yn cael ei ddiweddaru'n rheolaidd i adlewyrchu'r newidiadau mewn technoleg, dealltwriaeth a'r gyfraith. Daliwch ati i'w ddarllen - nid yn unig fel gyrrwr sy'n dysgu, ond fel defnyddiwr ffordd gydol oes cyfrifol - er mwyn i ni allu cadw ffyrdd Prydain ymysg y mwyaf diogel yn y byd.

Ymhlith y nodweddion mae:
  • rheolau diweddaraf y ffordd, yn cynnwys y cyfreithiau y dylech eu bodloni er mwyn osgoi dirwyon, pwyntiau cosb, gwaharddiadau a hyd yn oed carchar
  • cyfeiriadau at ddeddfwriaeth y mae troseddau yn seiliedig arnynt
  • cyngor ar ddiogelwch ffordd ac arfer da
  • deunydd sy'n sail i nifer o gwestiynau'r prawf theori - adnodd allweddol wrth baratoi ar gyfer eich prawf
  • cyngor i helpu gyrwyr sydd newydd gymhwyso trwy'r 12 mis cyntaf wedi pasio prawf gyrru - y cyfnod o berygl mwyaf
  • pwyslais ar gwrteisi, agwedd ac ymwybyddiaeth.
 


Online Shop | DVSA - Driving Test books | Highway Codes & Other Essentials |  Rheolau'r Ffordd Fawr (Welsh Highway Code)

Civil Service Yearbook
The new Civil Service Yearbook 53rd Edition - Pre-order now.
Civil Service Yearbook 52nd Edition available now
Buy The Civil Service Yearbook
IMDG Code 2016 Edition
The new IMDG Code is in stock now.
IMDG Code 2016 available now
Buy The IMDG code
New Products

The Report of the Iraq Inquiry

Ratings as able seafarer deck, 2017 Edition (Model Course 7.10)

European Pharmacopoeia 9th Edition Book Subscription 2017 (9.0, 9.1 and 9.2)

Ratings as able seafarer deck, 2017 Edition (Model Course 7.10) e-book (PDF download)

Ratings as able seafarer deck, 2017 Edition (Model Course 7.10) e-book (PDF download)

£45.00 (Excl VAT)

find out more

Operation of police powers under the Terrorism Act 2000 and subsequent legislation

Farm Accounts in England 2016/17

Public Bodies 2017

Bookmark us via QR code
Driving Test Books, DVDs and CD-ROMs
Buy online Hazard Perception DVDs and Theory Test Books, as well as everything to help you pass your practical driving test.

Order online or call us on +44 (0)20 7624 2993
Driving Test Image
All the products we sell are the Official DSA (Driving Standards Agency) Editions.
Worldwide Delivery
Secure Payment
Secure Payment
New Products

IATA Dangerous Goods Regulations (DGR) 59th Edition 2018 (Regular Bound)

Leadership & Teamwork, 2014 Edition (Model course 1.39) e-book (PDF Download)

Leadership & Teamwork, 2014 Edition (Model course 1.39) e-book (PDF Download)

£18.00 (Excl VAT)

find out more

UN ADR 2017 (Books) Two Volume Set

HSE Approved Codes of Practice - Six Pack (6 Pack) Pack of 6 Books

PSA Schedule of Rates for Decoration Work: (Tenth Edition) PDF download

PSA Schedule of Rates for Decoration Work: (Tenth Edition) PDF download

£87.09 (Excl VAT)

find out more

IMDG Code 2016 Edition (inc Amdt 38-16) Book (2 vols)